RITNINGAR & 3D

Söka bygglov eller i behov av ritningsunderlag för ditt projekt?


Se även referensprojekt här: Arkitektur

Våra arkitektritningar, även kända som A-ritningar eller A-handlingar, är en samling ritningar som visar utformningen av en byggnad. Dessa ritningar kan omfatta bland annat sammanställnings-, uppställnings-, 3D och detaljritningar, beroende på vilket skede i projekteringen de presenteras. Exempelvis kan arkitektritningar innehålla detaljerade planer, fasader och sektioner men också illustrerade bilder, perspektivbilder och övriga grafiska underlag anpassat för just ert projekt.


Allt knyts ihop i en ritning och är till för att redovisa för samtliga inblandade parter vad som ska byggas. 

Ritningar kan ha olika beteckningar såsom A,K, EL, VVS etc. och de vi arkitekter arbetar med är A - Arkitektritningar.

Våra underlag redovisas oftast i större format såsom A1 och A3 och är alltid skalenliga.

Detta för att få en mycket god överblick över objekt och projekt. 


Funderar du på att bygga till er villa, en ny planlösning, flytta en vägg eller kanske behöver du en ritning för ett helt annat ändamål? Med våra licensierade verktyg tar vi inte bara fram skalaenliga ritningar till er utan även fotorealistiska bilder och illustrationer efter behov. 

 

Planlösningar i 3D vy


Våra verktyg ger oss ett stort försprång genom att tidigt kunna redovisa val av material, planlösning och visuella upplevelser i 3D.

Genom en planlösning redovisad i 3D-vy kan ni snabbt få en känsla om hur utrymmena kommer att uppfattas och om det är något som behöver justeras.

Ni som klient får därmed en klar bild om hur objektet bör se ut i färdigt skede och ger därmed ett gemensamt mål för samtliga inblandade parter, ni som byggherrar, vi som arkitekter och för anlitade byggentreprenörer, vilket skapar trygghet i ert byggprojekt.

 

Gamla ritningar


Genom vår teknik ser vi till att digitalisera era befintliga husritningar och därmed hålla goda fortsatta uppdaterade handlingar för ert hem.